Petycje złożone w 2017 r.

Dodano: 18.05.2017
A A A
 
Nr           Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Podmiot rozpatrujący petycję Sposób załatwienia petycji


1.
 
10.05.2017 r. Wnioskodawcy:
- Szulc - Efekt Sp.z o.o.
- Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"
GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.
dot. przystapienia do konkursu pn. "Podwórko Talentów NIVEA" skan Wójt Gminy Rozpatrzona.
W dniu 29.06.2017 r. udzielono odpowiedzi
.
2. 07.06.2017 r. Wnioskodawca:
- Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości,
- Szulc - Efekt Sp. z o.o.
dot. mikroporad skan Wójt Gminy Rozpatrzona.
W  dniu 7.08.2017 r. udzielono odpowiedzi.

 


3.
 
07.09.2017 r. Wnioskodawca:
- Szulc Efekt Sp. z o.o.
dot. kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach skan Wójt Gminy Rozpatrzona.
W  dniu 20.10.2017 r. udzielono odpowiedzi.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności