Przetarg na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP

Dodano: 24.02.2020
A A A
Ogłoszenie o przetargu
 
Przetarg na dostawę specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP w ramach projektu pn.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło”
 
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz treść
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz treść
  3. Formularz ofertowy - pobierz treść
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz treść
  5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz treść
  6. Oświadzcenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz treść
  7. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz treść
  8. Wzór umowy - pobierz treść
  9. Odpowiedż na zapytania do SWIZ - pobierz treść
  10. Zestawienie ofert/ wstępnych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności