Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 25.02.2016
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1516/1 o pow. 0,2622 ha, położonej we wsi Warzyce.
GPI.6840.12.2015                                                             Jasło, dnia 23 luty 2016 r.
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490/ i Uchwały Nr XV/87/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1516/1  o pow. 0,2622 ha, położonej we wsi Warzyce.

W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00040616/5.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie  oznaczona symbolem MN jako teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług komercyjnych.  

Cena wywoławcza nieruchomości   58.270, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  30 marca 2016 r.
 o godz. 9 00   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul. Słowackiego 4,  pokój  216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  5 900,00 zł.
pobierz treść 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności