26.03.2013

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 570 o pow....

28.02.2013

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy w Jaśle ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 518 o pow....

28.02.2013

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy w Jaśle ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 517/2 o pow....

30.11.2012

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 895 o pow....

07.09.2012

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica

07.09.2012

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica

28.08.2012

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy w Jaśle o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1215 o...

25.07.2012

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 275/2 o pow. 0,22...

20.07.2012

Ogłoszenie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Trzcinica

14.06.2012

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1122/1 o pow. 0,0373...

09.01.2012

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej piwnicą ziemną stanowiącej własność Gminy Jasło, położonej we wsi Trzcinica.

09.01.2012

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło, położonej we wsi Warzyce.

09.01.2012

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło, położonej we wsi Warzyce.

09.01.2012

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło, położonej we wsi Trzcinica.

30.05.2011

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 121/16 o pow. 0,0358 ha...

30.05.2011

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej nr ewid.200/2 o pow. 0,1357 ha, stanowiącej Ps kl. IV położonej we wsi Szebnie.

06.12.2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dróżnika stanowiącej własność Gminy Jasło położonej we wsi Trzcinica.

27.10.2009

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamówienie "Budowa parkingu w centrum Osobnicy i chodnika łączącego parking z Zespołem Szkół w Osobnicy" - wybór oferty

09.10.2009

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie: Przebudowa ogrodzenia, schodów wejściowych od strony parkingu i alejki procesyjnej na placu kościelnym Kościoła Parafialnego w WarzycachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności