Zaproszenie na konsultacje

Dodano: 29.10.2019
A A A
 
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Jasło, 2019-10-29

 

Wójt Gminy  Jasło

zaprasza

 

organizacje pozarządowe  wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018  poz. 688 z zm. ) do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,  jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Jasło oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie

w terminie do  8 listopada 2019 r. na załączonym formularzu

Załączniki:
  1. Projekt uchwały wraz z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - pobierz treść
  2. Formularz uwag i wniosków - pobierz treść


 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności