Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Warzyce

Dodano: 20.06.2018
A A A
PI.6840.2.2017                                                                      Jasło, dnia 19 czerwiec 2018 r.
 
                                               
                                                       O G ł O S Z E N I E
 
       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2018 r.poz.121), Uchwały  Nr XX/122/2011 Rady Gminy w Jaśle z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami   i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Warzyce.
 
pobierz treść

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności