Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Szebnie

Dodano: 23.08.2018
A A A
GPI.6840.1.2018                                                                    Jasło, dnia 22 sierpień 2018 r.

                                                      
                                                        O G Ł O S Z E N I E

 
       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz.121), Uchwały  Nr LXVI/420/2018 Rady Gminy w Jaśle z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami   i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Szebnie.
 
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności