Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w miejscowości Bierówka

Dodano: 17.04.2018
A A A
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018 r, poz.121 ) i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej dzierżawy  w miejscowości   Bierówka.

pobierz treść ogłoszenia
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności