Ogłoszenie

Dodano: 16.05.2014
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Niepla

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Niepla

                                                 pobierz treśćCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności