Ogłoszenie

Dodano: 13.03.2014
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Bierówka
GPI.6845.5.2014                                                          Jasło,2014.03.12


O G Ł O S Z E N I E

        Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz. 1549),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Bierówka.

pobierz treść ogłoszenia


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności