Ogłoszenie

Dodano: 30.04.2012
A A A
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, położone we wsi Osobnica
GPI.6845.4.2012                                             Jasło,2012.04.27

                                               
                                                                                                                                                            OGŁOSZENIE                                                                           
                                                               
                                                       
      Urząd Gniny Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   /Dz.U.z 2010 r.Nr 102, poz.651 z późn. zm./  i  § 6  ust. 3  tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami  i lokalami użytkowymi  Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej we wsi Osobnica:
  • Nr ewid. działki - 7756/1
Pow. w ha - 0,32
Nr KW - 12089
Opis nieruchomości - działka niezabudowana  położona w Osobnicy  zgodnie z ewidencją gruntów wpisana jest jako R IVa
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Planu nie ma
Okres umowy - do lat 3
Wysokość czynszu w q żyta  - rocznie - 0,58
Termin zagospodarowania nieruchomości - W termie 1-go miesiąca  od podpisania umowy dzierżawnej.
   
  • Nr ewid. działki - 7837
Pow. w ha - 0,30
Nr KW
- 12089
Opis nieruchomości - działka niezabudowana, położona w Osobnicy zgodnie z ewidencją gruntów wpisana jest R.kl.IIIb i Ps kl. IV
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Planu nie ma
Okres umowy - do lat 3
Wysokość czynszu w q żyta  - rocznie - 0,67
Termin zagospodarowania nieruchomości - W termie 1-go miesiąca  od podpisania umowy dzierżawnej.


Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, we wsi Osobnica a informację o jego wywieszeniu ogłasza się w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

Wykaz wywiesza się w dniach od dnia 30 kwietnia do 21 maja 2012r.                                    
     Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności