13.01.2017

Informacja

Urząd Gminy Jasło przypomina o obowiązku znakowania wszystkich wystawionych worków z odpadami komunalnymi.

11.01.2017

Informacja o workach do segregacji odpadów komunalnych

Worki będą dostarczane mieszkańcom gminy Jasło, którzy segregują odpady, w terminach zbiórki odpadów segregowanych.

29.07.2016

Informacja

Zmiana wzoru deklaracji na odpady komunalne

11.01.2016

Worki dla osób, które segregują odpady komunalne

W miesiącach styczeń - luty 2016 roku w Domach Ludowych w poszczególnych miejscowościach w godzinach od 10.00 do 18.00 rozdawane będą worki dla osób które segregują odpady komunalne

09.12.2015

Informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2016 r.

15.01.2015

Informacja

Informacja dotycząca odpadów komunalnych

04.12.2014

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło w 2015 r.

06.06.2014

Ważna informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - II półrocze 2014r.

03.01.2014

Informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - I półrocze 2014r.

31.12.2013

Ważne informacje

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło na styczeń 2014 r.

31.12.2013

Informacja

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwały o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. należy złożyć ponownie deklarację wg nowego wzoru.

05.08.2013

Ważne

Informacja dotycząca opłat za odpady komunalne

11.07.2013

Ważna informacja

Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, który obowiązywał dotychczas. Do czasu dostarczenia przez firmę REMONDIS KROeko z Krosna worków do selektywnej zbiórki odpadów, odpady będą...

28.06.2013

Ważna informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło na II półrocze 2013 r.

26.06.2013

Ważna informacja

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JASŁO

12.06.2013

Ważna informacja

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JASŁO

31.12.2012

Ważna informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych
z terenu gminy Jasło na I półrocze 2013 r.

16.11.2012

INFORMACJA

W związku z przejęciem z mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ.U.2012.391) władztwa nad odpadami komunalnymi przez Gminę Jasło, zmieniają się zasady zawierania umów i...Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności