Informacja dot. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Dodano: 24.08.2018
A A A
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE I
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
 
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaję do publicznej wiadomości, że przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców, mające swoje siedziby na obszarze powiatów:
- krośnieńskiego,
- brzozowskiego,
- jasielskiego,
- miasta na prawach powiatu Krosno
będzie odbywać się w siedzibie Komisarza Wyborczego - Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 401 i 404 w dniach:
- od 23 sierpnia 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r. w godz. 9.00 do godz. 14.00,
- 25 sierpnia 2018 r. (sobota) od godz. 9.00 do godz. 1200,
- 27 sierpnia 2018 r. - ostatni dzień przyjmowania zawiadomień od godz. 7.30 do godz. 15.30.

W razie wysłania zawiadomienia pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 §1 i 3 Kodeksu wyborczego).
 
KOMISARZ WYBORCZY
W KROŚNIE I
(-)Kamil Janiec 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności