Informacja

07.12.2011

Informacja

Usuwanie skutków szkód powodziowych powstałych w infrastrukturze kanalizacyjnej Gminy Jasło

Informacja

05.12.2011

Informacja

Zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych dla Gminy Jasło

Informacja

24.11.2011

Informacja

Gmina Jasło realizuje zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne -
usuwanie wyrobów zawierających azbest"Usługę odbioru w/w odpadów, świadczy Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności