Strażackie uroczystości w Zimnej Wodzie

Dodano: 05.07.2016
A A A
W niedzielę, 3 lipca 2016 r., odbyły się uroczystości związane z obchodami 85 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie, powiązane z nadaniem jednostce nowego sztandaru.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. przy kapliczce  w intencji żyjących i nieżyjących członków OSP Zimna Woda, którą sprawował ksiądz prałat Wacław Rybka proboszcz parafii Szebnie, gminny kapelan strażaków.

Po zakończonym  nabożeństwie wszyscy zaproszeni goście oraz strażacy kolumną marszową udali się na plac przed domem ludowym i remizą, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Dowódca uroczystości dh Daniela Włodarczyka złożył  meldunek dh Tadeuszowi Sieniawskiemu Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Rzeszowie. Później nastąpiło podniesienie flagi związkowej na maszt i odegranie hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Następnie przedstawiciele władz oraz goście honorowi dokonali pamiątkowego wbicia gwoździ oraz złożyli wpisy w księdze. Sztandar jednostki odznaczono „Złotym Znakiem Związku”, który jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczeniem tym wyróżnia się m.in. Ochotniczą Straż Pożarną  za długoletnią,  aktywną  działalność.

Sztandar  został ufundowany przez darczyńców oraz mieszkańców wsi Zimna Woda.

W trakcie uroczystości uhonorowano odznakami oraz medalami zasłużonych strażaków.

Całość uświetniła Orkiestra Dęta działająca przy GOK w Jaśle.

 

RYS HISTORYCZNY JEDNOSTKI OSP ZIMNA WODA
Jednostka została założona w 1931 r. z inicjatywy Piotra Szerląga Naczelnika OSP w Szebniach oraz Naczelnika rejonu w Jaśle Edmunda Kriebla. Do OSP przystąpiło 15 Ochotników młodych mężczyzn w wieku do 25 lat w tym 4 po odbyciu służby wojskowej. W 1931 r. odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie w skład którego wchodzili:  Prezes: Władysław Dubiel, Naczelnik i W-ce Prezes: Józef Bućko,  Sekretarz i Skarbnik: Władysław Palar. Po 1935 r. OSP w Zimnej Wodzie została wcielone do rejonu w Szebniach. Cała drużyna OSP została również przeszkolona przez st. insp. Michała Szaromy z ówczesnej Państwowej Straży Pożarnej. Również w tym czasie ze składek mieszkańców i dzięki wsparciu Powiatowego Zarządu Oddziału ZOSP w Jaśle została zakupiona "Sikawka przenośna typu 56a". Sprzęt strażacki początkowo przechowywano w szopie we Dworze, później w szopie w obejściu sołtysa.  W tym składzie osobowym i osprzęcie straż działała do 1939 r. Po wybuchu II Wojny Światowej w trakcie działań frontowych w 1944 r. wieś Zimna Woda została całkowicie zniszczona a po wojnie odbudowana.
Straż została reaktywowana w 1959 r. i na pierwszym zebraniu powołano zarząd w składzie: Prezes: Józef Bućko, Naczelnik: Eugeniusz Dubiel, Sekretarz: Tadeusz Leśniak, Skarbnik: Zbigniew Pis - Mechanik motopompy M-200 tzw. LEOPADIA. Do OSP należało wtedy 16 ochotników.
Na  przełomie 1995/2000 r. została wybudowana nowa remiza, a dzięki staraniom druha Józefa Dziedzica pozyskany został samochód Żuk, który w czynie społecznym odremontowany został przez członków OSP. W roku 2005 od firmy TRANSWIERT Jasło przekazany został samochód Ford Transit, natomiast samochód Żuk z uwagi na jego stan techniczny został wyzłomowany.  W roku 2010 przez Gminę Jasło został zakupiony samochód średni RENAULT Brimont, który dzięki zaangażowaniu strażaków i wsparciu finansowemu sponsorów został przystosowany do działań pożarniczo-gaśniczych.
W chwili obecnej jednostka  liczy 31 członków czynnych i 1 honorowego
.

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności