Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Trzcinicy

Dodano: 15.07.2019
A A A
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy o nowym średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym marzyła od kilku lat. Druhowie, jak i zarząd jednostki wielokrotnie poruszali temat pozyskania środków na realizację swojego marzenia. Na przełomie 2015/2016 pojawiła się możliwość pozyskania bezpłatnie samochodu Star 244. Było to dla nas ważne przedsięwzięcie, gdyż jednostka w tamtym czasie dysponowała tylko ciężkim samochodem Tatra 815 pozyskanym ze  Straży Zakładowej w Gamracie oraz lekkim samochodem Ford Transit pozyskanym ze Służby Celnej. Średni samochód na podwoziu Star przyjechał do naszej jednostki spod warszawskiej jednostki OSP w lutym 2016 roku, a już w grudniu 2016 roku zamieniliśmy mocno wyeksploatowanego Forda na nowocześniejszy samochód Peugeot Boxer. W 2017 roku pojawiła się wiadomość o możliwości przyłączenia jednostki w Trzcinicy do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, o co zabiegał zarząd z prezesem Jerzym Urbanikiem na czele. Doczekaliśmy się i z dniem 1 maja 2017 r. decyzją Komendanta Głównego gen. bryg. Leszka Suskiego zostaliśmy włączeni do krajowego systemu, co poszerzyło zakres działań z gminy Jasło na cały powiat Jasielski. W 2018 roku chcieliśmy zrobić kolejny krok w przód. Zarząd jednostki odbywał rozmowy na temat pozyskania używanego lecz znacznie lepszego średniego samochodu niż dotychczasowy Star, samochodu, który byłby niezbędny do szybszego wyjazdu strażaków do akcji, jak i do przewożenia potrzebnego sprzętu do ratowania życia i mienia mieszkańców, samochodu, który byłby niezawodny. To wtedy pojawiły się pierwsze głosy o możliwości pozyskania fabrycznie nowego samochodu.

Pierwsze konkretne rozmowy z Wójtem Gminy Jasło odbyły się w styczniu 2019 roku. Urząd gminy zabezpieczył w budżecie 300 tys. zł. na ten cel. Pieniądze pochodziły z puli przeznaczonej dla wsi Trzcinica. Dzięki dużej przychylności rady sołeckiej z sołtysem Jerzym Żurowskim na czele pieniądze te zostały przekazane na zadanie pt.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy”. Kolejna część środków na zakup samochodu pochodziła z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (80 tysięcy złotych), Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (380 tysięcy złotych). W maju tego roku Ochotnicza Straż pożarna w Trzcinicy ogłosiła przetarg na wykonanie i dostawę średniego samochodu dla OSP, natomiast już w czerwcu spośród oferentów został wyłoniony wykonawca samochodu ratowniczego, firma Bocar. Dzięki szybkiej mobilizacji zarządu udało się szybko dotrzeć do siedziby firmy realizującej zamówienie by ustalić markę pojazdu (wybrano Volvo), jak i podzielić się naszymi oczekiwaniami względem nowego wozu. Ustalono również termin odbioru samochodu na koniec lipca. Oczekiwanie strażaków na wymarzony nowy samochód przerwał telefon z firmy Bocar  z informacją, że samochód jest gotowy do odbioru z kilku tygodniowym wyprzedzeniem.

W ten sposób ochotnicy z Trzcinicy już od 5 lipca 2019 roku mają w swojej remizie nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy, o jakim zawsze marzyli. Druhowie jednostki pragną złożyć serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu nowoczesnego samochodu dla prezesa OSP Trzcinica Jerzego Urbanika, naczelnika Wiktora Pawlusia, Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego, Wójta Gminy Jasło Wojciecha Piękosia oraz Sołtysowi wsi Trzcinica Jerzego Żurowskiego wraz z całą radą sołecką.

Zarząd OSP Trzcinica

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności