W niedzielę 29 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Dodano: 17.04.2018
A A A
Szebnie, 17.04.2018 r.
 
ZEBRANIE WIEJSKIE
 

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w niedzielę 29 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie jego tematyki.
2. Przedstawienie informacji o planowanych zadaniach do wykonania w bieżącym roku.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży działek o Nr ewid. 1091/1, 949 i 950.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania we władanie gminy drogi wewnętrznej wydzielonej z działek o Nr ewid. 973/5 i 971/3.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.

 
Sołtys  Wsi Szebnie
Rafał Czekalski


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności