Ty też możesz stworzyć Superbohatera!

Dodano: 02.01.2012
A A A
Mój Superbohater to temat konkursu na grafikę komputerową, który odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.


Mój Superbohater to temat konkursu na grafikę komputerową, który odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.


Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej i polegał na stworzeniu Superbohatera w programie graficznym online - sumopaint. Jury konkursu oceniło pomysł, wyobraźnię i sposób wykonania prac graficznych, a twórcy najciekawszych Superbohaterów zostali nagrodzeni. Spośród uczestników wyłoniono trzech zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Piotr Baca, drugie – Łukasz Macieik a trzecie Krystian Lubelczyk.Nagrody i materiały edukacyjne w konkursie zostały sfinansowane z programu Akademia Orange dla bibliotek.

GBP w Jaśle z/s w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności