Infrastruktura Bibliotek

Dodano: 31.08.2009
A A A
Wniosek o dofinansowanie zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ”Infrastruktura Bibliotek” został rozpatrzony pozytywnie. Programem zarządza Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
Wniosek o dofinansowanie zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ”Infrastruktura Bibliotek” został rozpatrzony pozytywnie. Programem zarządza Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dotację do zadania pt. „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i Filii GBP w Osobnicy i Warzycach” w wysokości 50 000,00 zł.
Celem programu „Infrastruktura Bibliotek” jest podniesienie standardu bibliotek publicznych zwłaszcza z terenów wiejskich poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce oraz nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego.
Remont, modernizacja, adaptacja pomieszczeń bibliotecznych w celu stworzenia dostępnej użytkownikom przestrzeni (funkcjonalnej, przyjaznej i estetycznej), w której będzie można zainstalować i udostępniać nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zakupić wyposażenie np. meble, a także urządzenia peryferyjne.
Sprzęt komputerowy został pozyskany przez GBP z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach zadania Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates.
Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Jesteśmy dumni z osiągniętych sukcesów, jak również mamy nadzieję, że pozyskane środki przyczynią się do dalszego rozwoju bibliotek Gminy Jasło.

S. Ablewicz- GBP w Jaśle z/s w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności