Jubileusz 90- lecia Pani Anny Nowak

Dodano: 24.06.2009
A A A
We wtorek 23 czerwca , w sali Domu ludowego w Szebniach odbyło się uroczyste spotkanie członkiń - działaczek społecznych KGW w Szebniach. Spotkanie zorganizowano z okazji 90 urodzin Pani Anny Nowak, która od 1947 roku była działaczką społeczną i przewodniczącą KGW w Szebniach.
We wtorek, w sali Domu ludowego w Szebniach odbyło się uroczyste spotkanie członkiń - działaczek społecznych KGW w Szebniach. Spotkanie zorganizowano z okazji 90 urodzin Pani Anny Nowak, która od 1947 roku była działaczką społeczną i przewodniczącą KGW w Szebniach. Działalność tą łączyła z pracą na świetlicy wiejskiej, której była organizatorem i kierownikiem.
W latach pięćdziesiątych w świetlicy wieczorami zbierała się prawie cała młodzież, jak również ludzie starsi ze wsi Szebnie. Prowadzone zajęcia przybierały najróżniejszą formę. Młodzież uczyła się tańców ludowych i towarzyskich, a także przygotowywała sztuki teatralne. Pod kierunkiem Pani Anny wystawiono następujące sztuki m.in.: "Dzieci wdowy", "Karpaccy górale", "Chata za wsią", "Niemcy", "Odwety". Wystawiając sztukę "Szkice węglem" szebieńscy aktorzy- amatorzy zajęli I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Rzeszowie. W stałym repertuarze amatorskiego zespołu teatralnego było "Krakowskie wesele", sztukę tą wystawiano wielokrotnie w wielu wsiach województwa. W latach osiemdziesiątych i początkiem dziewięćdziesiątych przy bibliotece i świetlicy Pani Ania uczyła dzieci tańców ludowych, takich jak Krakowiak czy Polka. Wraz z innymi członkiniami KGW organizowała kursy kroju i szycia, szydełkowania, gotowania i pieczenia dla kobiet wiejskich. Pani Anna jest również laureatką Orderu Serca Matkom Wsi - który jest symbolem uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków-patriotów, za kształtowanie w domu rodzinnym i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za aktywność społeczno - zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny.
W tym uroczystym dniu tort urodzinowy z koszem kwiatów dla Solenizantki przygotowały koleżanki z KGW w Szebniach przekazując najserdeczniejsze życzenia. Nasza pisarka Pani Zofia Macek podarowała Pani Ani swoją najnowszą książkę, z życzeniami wielu pięknych i słonecznych dni. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach przekazała list gratulacyjny z podziękowaniami za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży wsi Szebnie oraz za sukcesy w działalności kulturalnej- oświatowej w środowisku wiejskim.

Wszystko co piękne i upragnione,

Niech będzie w Twoim życiu spełnione.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności