Zawiadomienie

Dodano: 18.07.2013
A A A
W dniu 24 lipca 2013 r. (środa) godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu  24 lipca  2013 r.(środa) godz.  14.00 w świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na rok  2013. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niegłowice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Jasło, sposobu ich rozliczania oraz kontroli.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących własność Gminy Jasło.

11. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
  
12. Sprawy różne.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15.  Zakończenie.                                                  Przewodniczący
                                                 Rady Gminy Jasło
                                                   Józef DziedzicCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności