Spotkanie Ambasadora USA w Polsce z bibliotekarzami woj. podkarpackiego

Dodano: 13.02.2012
A A A
7 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się wyjątkowe spotkanie. Gośćmi honorowymi byli: Lee A. Feinstein - Ambasador USA w Polsce oraz Allen S. Greenberg - Konsul Generalny USA w Krakowie.

7 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się wyjątkowe spotkanie. Gośćmi honorowymi byli: Lee A. Feinstein - Ambasador USA w Polsce oraz Allen S. Greenberg - Konsul Generalny USA w Krakowie. Spotkanie rozpoczęła: Pani Barbara Chmura - Dyrektor WiMBP w Rzeszowie od uroczystego przywitania gości.

Powodem spotkania był udział samorządowych bibliotek publicznych z woj. podkarpackiego w Programie Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której partnerem jest Fundacja Billa i Melindy Gates, wdrażanego w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Następnie głos zabrał Ambasador USA, który pokreślił rolę współczesnego bibliotekarza w środowisku lokalnym oraz potrzebę inwestowania w nowoczesne systemy biblioteczne. Ambasador Lee A. Feinstein z zainteresowaniem wysłuchał prezentacji Pani Lucyny Kloczkowskiej – wojewódzkiego koordynatora PRB, na temat podsumowania realizacji projektu w woj. podkarpackim. Docenił też zaangażowanie podkarpackich bibliotekarzy oraz zainicjował dyskusję.            Środowisko bibliotekarskie reprezentowali :

1. Stanisława Ablewicz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach, powiat. Jasielski - biblioteka wiodąca w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
2.  Alicja Warzybok – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubeni
powiat rzeszowski - biblioteka partnerska w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
3.  Andrzej Jagodziński  - dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej
biblioteka wiodąca w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
4.  Urszula Kopeć - Zaborniak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie
powiat lubaczowski - biblioteka wiodąca w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
5.  Ewa Śliwa – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
powiat rzeszowski - biblioteka wiodąca w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
6.  Elżbieta Kochańska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im Kaspra Wojnara w Jedliczu,
powiat krośnieński - biblioteka partnerska w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
7.  Beata Wojnarowicz-Hondz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku
powiat rzeszowski - biblioteka partnerska w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

Ambasador USA zwrócił uwagę na konieczność kształtowania nawyków czytelniczych u młodszego pokolenia. Dostrzegł transformacje w roli bibliotekarza. Z dużą uwagą słuchał beneficjentów programu i ich bezpośrednich ocen na temat projektu oraz refleksji wynikających z ich zawodowych doświadczeń. Obiecał też zainteresować Fundację Państwa Gates propozycją rozszerzenia współpracy o program nauki angielskiego dla bibliotekarzy.

W spotkaniu uczestniczyły również Panie Marzena Szewczyk i Martyna Woropińska z zespołu zarządzającego realizacją Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce. Przekazały one również swoje spostrzeżenia związane z realizacją projektu na terenie naszego kraju.
 Podczas dyskusji beneficjenci programu wyrazili swoją głęboką satysfakcję bardzo dobrym przygotowaniem PRB. Pozytywnie ocenili też dodatkowe skutki realizacji projektu, m.in.: integrację środowiska bibliotecznego, zainteresowanie władz samorządowych, wzrost prestiżu bibliotek w środowiskach lokalnych. Biblioteki zaczęły pełnić rolę centrów kulturalno-edukacyjnych a szeroki dostęp do bezpłatnego Internetu i programów komputerowych  przeciwdziała „wykluczeniu cyfrowemu” mieszkańców obszarów wiejskich.
 
(źródło: WiMBP w Rzeszowie)Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności