Sołectwa

Dodano: 27.01.2011
A A A
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Jasło
Według danych z dnia 31.12.2010r. gminę zamieszkuje 16 375 osób na powierzchni  93 km².
 
Sołectwa Gminy Jasło:

 • Niegłowice- powierzchnia sołectwa - 237 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 934. Sołtys : Jerzy Łaba,
 • Opacie - powierzchnia sołectwa - 223 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 561. Sołtys : Maria Wojdyła,
 • Osobnica - powierzchnia sołectwa - 2 474 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 3 561. Sołtys : Jerzy Przybyła,
 • Trzcinica - powierzchnia sołectwa - 1 087 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 2 352. Sołtys : Jerzy Żurowski,
 • Niepla- powierzchnia sołectwa - 714 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały -581. Sołtys : Tadeusz Kosztyła,
 • Szebnie - powierzchnia sołectwa - 541 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 969. Sołtys : Kazimierz Truty,
 • Bierówka - powierzchnia sołectwa - 623 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 581. Sołtys : Józef Feliks,
 • Kowalowy - powierzchnia sołectwa - 243 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 509. Sołtys : Tadeusz Wolski,
 • Brzyście - powierzchnia sołectwa - 197 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 366. Sołtys : Anna Wilczak,
 • Chrząstówka - powierzchnia sołectwa -341 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 344. Sołtys : Edmund Dubiel,
 • Gorajowice- powierzchnia sołectwa - 120 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 276. Sołtys: Anna Konieczna,
 • Jareniówka - powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 754. Sołtys : Wiesław Kras,
 • Wolica - powierzchnia sołectwa - 255 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 779. Sołtys : Krzysztof Myśliwiec,
 • Łaski - Sobniów- powierzchnia sołectwa - 405 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 982. Sołtys : Marian Jarecki,
 • Warzyce - powierzchnia sołectwa - 803 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 1 676. Sołtys : Eugeniusz Błasik,
 • Zimna Woda - powierzchnia sołectwa - 253 ha, liczba osób zameldowanych na pobyt stały - 398. Sołtys : Stanisława Szostkiewicz,
 • Żółków - powierzchnia sołectwa - 255 ha , liczba osób zameldowanych na pobyt stały -752. Sołtys : Grzegorz Kurowski.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności