Petycje zgłoszone w 2019 r.

Dodano: 10.06.2019
A A A
 
Nr           Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Podmiot rozpatrujący petycję Sposób załatwienia petycji


1.
 
08.03.2019 r.
 Szulc - Efekt
Sp. z o.o.

 
dot. wykonania i finansowania przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA pobierz skan Wójt Gminy Rozpatrzona.
W dniu 06.06.2019 r. udzielono odpowiedzi
2. 29.05.2019 r.  Szulc - Efekt
Sp. z o.o.
dot. korzystania Gminy z bezpośredniego dostępu do sieci Internet pobierz skan Wójt Gminy  
3. 21.08.2019 r. Konrad Cezary Łakomy
Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego
wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami CBA zawartmi w dokumencie pt."Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych" pobierz skan

pobierz skan2
Rada Gminy w Jaśle Rozpatrzona.

Uchwała Rady Gminy Jasło z dnia 21.11.2019 r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności