Petycje złożone w 2018 r.

Dodano: 08.01.2018
A A A
 
Nr           Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Skan petycji Podmiot rozpatrujący petycję Sposób załatwienia petycji


1.
 
30.04.2018 r.
 Szulc - Efekt
Sp. z o.o.

 
dot. projektu założeń do planu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i paliwa gazowe skan Wójt Gminy Rozpatrzona.
W dniu 28.05.2018 r. udzielono odpowiedzi
.
2. 17.08.2018 r.  Szulc - Efekt
Sp. z o.o.
dot. systemów fotowoltaicznych skan Wójt Gminy Rozpatrzona.
W dniu 06.09.2018 r. udzielono odpowiedzi
.
3.

 
08.11.2018 r. Szulc -Efekt
Sp. z o.o.

 
dot. próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. skan Wójt Gminy Rozpatrzona.
W dniu 26.11.2018 r. udzielono odpowiedzi
.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności