Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: 29.07.2019
A A A
 Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.) w związku z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Wójt Gminy Jasło

informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności