Ogłoszenie o konkursie

Dodano: 07.08.2019
A A A
Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2010 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2010 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - pobierz treśćFormularz oferty dotyczący naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu - pobierz treść
 Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności