07.08.2019

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2010 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób...

30.11.2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

1...2


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności