Nabór wniosków o świadczenie "Dobry start" 300+

Dodano: 17.06.2019
A A A
Już od lipca nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” 300+

Wnioski o „Dobry Start” można złożyć już od 1 lipca br. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://empatia.mpips.gov.pl/
lub bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną – w urzędzie (mieszkańcy Gminy Jasło w pok. 311, 3 piętro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 
Ważne!
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019r.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Uwaga! 300zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Świadczenie dobry start przysługuje:
 – rodzicom,
– opiekunom faktycznym,
– opiekunom prawnym,
– osobom uczącym się.
 
Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" - pobierz treść
  • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" - pobierz treść


Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” określa

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061) - pobierz treść

•    Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514) - pobierz treść

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności