Druki i wnioski

Dodano: 04.03.2015
A A A
Dowód osobisty
Z dniem 1 marca 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 06.08.2010r.  o dowodach osobistych, która określa:
 
  • Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
 
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa i odbiera osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osobiście).
 
  • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 
  • Do wniosku dołącza się jedynie aktualną fotografię odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

 

 

pobierz wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

pobierz  ulotka dot. zabezpieczań nowego dowodu osobistego

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności