Przetarg nieograniczony Wolica

Dodano: 11.02.2020
A A A
Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R Wolica przez wieś do Walowic w km 0+265 – 1+086 wraz z przebudową skrzyżowania w km 1+069 w miejscowości Wolica” na działkach nr ew. 271, 362.


Ogłoszenie o zamówieniu  - pobierz treść
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz treść
Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 3 do SIWZ (dokumentacja rysunkowa) - pobierz treść
Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt część opisowa) - pobierz treść
Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 8 do SIWZ - pobierz treść


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa - pobierz treść

Formularz oferty - pobierz treść

Informacja z otwarcia ofert - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności