Przetarg nieograniczony Warzyce

Dodano: 11.02.2020
A A A
Przetarg nieograniczony: €žPrzebudowa drogi gminnej Nr 113344R Jasło Warzyce w km 0+446 €“ 1+416 wraz z przebudową skrzyżowania w km 0+711 w miejscowości Warzyce€ na działkach nr ew. 1490/2, 1556/1.


Ogłoszenie o zamowieniu - pobierz treść
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia - pobierz treść
Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 3 do SIWZ (dokumentacja rysunkowa) - pobierz treść
Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt część opisowa) - pobierz treść
Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 8 do SIWZ - pobierz treść

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa - pobierz treść

Formularz oferty - pobierz treść

Informacja z otwarcia ofert - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności