Przetarg nieograniczony Trzcinica

Dodano: 11.02.2020
A A A
Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 480, 1032, 1033/5, 1027/2, 1028/2, 1065, 1039 w km 0+037 – 0+808 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 113313R  w km 0+161 działka nr ew. 980 w miejscowości Trzcinica” oraz skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr ew. 1075/1 w m. Trzcinica.”
 
Ogłoszenie o zamówieniu  - pobierz treść
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz treść
Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 3 do SIWZ (dokumentacja rysunkowa) - pobierz treść
Załącznik nr 3 do SIWZ (uproszcz. dokumentacja projektowa) - pobierz treść
Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz treść
Załącznik nr 8 do SIWZ - pobierz treść


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa - pobierz treść

Formularz oferty - pobierz treść

Informacja z otwarcia ofert - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności