Przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło

Dodano: 23.09.2019
A A A
Przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło

Ogłoszenie o zamówieniu: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło" - pobierz treść

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -  pobierz treść
                                                                           

Formularz oferty - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz treść

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa - pobierz treść

Wzór umowy - pobierz treść

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - pobierz treść

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności