Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 04.09.2015
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1162/2 o pow. 0,9255 ha, położonej we wsi Szebnie.
GPI.6840.2.2015                                         Jasło, dnia 2 wrzesień 2015 r.
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490  / i Uchwały Nr IV18/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.
 
Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1162/2  o pow. 0,9255 ha, położonej we wsi Szebnie.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00034528/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie  oznaczona symbolem R jako obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Działka leży w obszarze występowania złóż żwiru .

Cena wywoławcza nieruchomości   27.600, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  8 października 2015 r.
 o godz. 9 00   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul. Słowackiego 4,  pokój  216.
 
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności