Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 10.03.2016
A A A
Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 4225 o pow. 0,17 ha , położonej we wsi Osobnica.
GPI.6840.7.2014                                                                 Jasło, dnia 10 marzec 2016 r.
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490/ i Uchwały Nr LVII/390/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17  września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 4225  o pow. 0,17 ha , położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00033905/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie rolnym i oznaczona symbolem ZI jako obszar zieleni ochrony ekologicznej cieków.

Cena wywoławcza nieruchomości   2.050, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  12 kwietnia 2016 r. / wtorek /
 o godz. 9 00   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.

 
pobierz treść 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności