Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 08.03.2016
A A A
Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 8002 o pow. 0,18 ha, położonej we wsi Osobnica.
GPI.6840.1.2016                                                                Jasło, dnia 7 marzec 2016 r.
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.1774  ze zm.)§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490  / i Uchwały Nr XVI/ 103/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 8002  o pow. 0,18 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00033905/6.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie  oznaczona symbolem R jako teren produkcji rolnej.

Cena wywoławcza nieruchomości   3.110, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu 8 kwietnia  2016 r.
 o godz. 9 00   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul. Słowackiego 4,  pokój  216.
 
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności