Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 30.04.2014
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 7241 o pow. 0,0040 ha, położonej we wsi Osobnica.
GPI.6840.6.2014                                                        Jasło, 2014.04.28
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207,poz.2108 z późn. zm / i Uchwały Nr XLII/297/2013 Rady Gminy Jasło
 z dnia 24  lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Osobnica stanowiących własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 7241  o pow. 0,0040 ha, położonej we wsi Osobnica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 0000 5152/7.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie oznaczona symbolem R jako teren  produkcji rolnej

Cena wywoławcza nieruchomości   276, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  4 czerwca 2014r. / środa /
 o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 30,00  zł.

pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności