Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 20.09.2013
A A A
Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1505/4 o pow. 0,1117 ha , położonej we wsi Warzyce.
GPI.6840.9.2013                                               Jasło, 2013.09.16
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207,poz.2108 z późn. zm / i Uchwały Nr XL280/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1505/4  o pow. 0,1117 ha , położonej we wsi Warzyce.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer 34789.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie oznaczona symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.
 
Cena wywoławcza nieruchomości   18. 650, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /
VAT w wysokości  23%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu

pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności