Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 23.05.2013
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 518 o pow. 0,0440 ha, położonej we wsi Trzcinica.
GPI.6840.20.2011                                                                              Jasło, 2013.05.17
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz.651 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / i Uchwały Nr XL/295/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 518  o pow. 0,0440 ha , położonej we wsi Trzcinica.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności