Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 12.04.2013
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Warzyce.
GPI-6840.19.2011                                                            Jasło, 2013.04.09
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz.651 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / i Uchwały Nr XV/90 /2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30 września  2011 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1140/6  o pow. 0,1048 ha , położonej we wsi Warzyce.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer 7791.


pobierz treść ogłoszenia


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności