22.01.2016

Ogłoszenie

WÓJT GMINY JASŁO ogłasza nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2016r.

12.01.2016

Ogłoszenie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie organizuje w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu 18 stycznia 2016 r. spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla rolników i producentów rolnych.

07.01.2016

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.). Nie wniesiono uwag do oferty na...

30.12.2015

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

06.11.2015

Zaproszenie na konsultacje

Konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".

09.10.2015

Informacja dotycząca zadania publicznego z zakresu...

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

01.10.2015

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

22.06.2015

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

08.06.2015

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

28.05.2015

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

21.05.2015

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

05.05.2015

Inne ogłoszenia

Na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 63/92 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i...

30.04.2015

Informacja dla przedsiębiorców

Firma INNpuls, w ramach realizacji projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych dla MŚP”, oferuje bezpłatną pomoc i doradztwo w...

15.04.2015

Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w niedzielę 26 kwietnia 2015 r. o godz. 17.30 w sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się zebranie wiejskie.

20.03.2015

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11.03.2015

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

10.03.2015

Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

10.03.2015

Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności