17.06.2016

Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 570).

17.06.2016

Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2016 poz. 570.).

16.06.2016

Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 570 ).

01.06.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,CZAS NA STAŻ!”

23.03.2016

Zarzadzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 marca...

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Pozyskiwania artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucję dla...

23.03.2016

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Pozyskiwania artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucję dla podopiecznych GOPS w Jaśle" na 2016 r.

10.03.2016

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2016 poz.239 ).

01.03.2016

Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

24.02.2016

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn ).

19.02.2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Jasło o przyznanych dotacjach na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie sportu na 2016 r.

18.02.2016

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 luty 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucję dla...

16.02.2016

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

16.02.2016

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn ).

16.02.2016

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn ).

08.02.2016

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

08.02.2016

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.)

02.02.2016

Ogłoszenie

POMOC FINANSOWA DLA SPÓŁEK WODNYCHCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności