05.12.2019

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka...

18.11.2019

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło -...

28.01.2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

03.01.2019

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

30.11.2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

22.02.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Jasło

Wójt Gminy Jasło informuje o przyznanych dotacjach na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu na 2018 r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności