Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Szebnie

Dodano: 11.05.2017
A A A
GPI.6840.9.2016                                                                                 Jasło, dnia 2017-05-09
                                                       
                                                      O G Ł O S Z E N I E    

 
       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ), Uchwały NR XXXIX/239/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży  we wsi Szebnie.
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności