Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Szebnie

Dodano: 21.11.2018
A A A
GPI.6840.3.2018                                                          Jasło, dnia 21 listopad 2018 r.


                                                  O G Ł O S Z E N I E

pobierz treść
                                                           
Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz.121), Uchwały  Nr LXII/457/2018 Rady Gminy w Jaśle z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami   i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Szebnie.  


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności