Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Trzcinica

Dodano: 23.08.2018
A A A
GPI.6840.2.2018                                                                             Jasło, dnia 22 sierpień 2018 r.
                                             

                                                           O G ł O S Z E N I E
 
     Urząd Gminy Jasło działając  zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz.121./, Uchwały Nr XL/295/2009 Rady Gminy w Jaśle z dnia 15 lipca  2009  r. i Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica stanowiących własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Trzcinica.

 
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności