Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Osobnica

Dodano: 27.05.2019
A A A
IGM.6845.2.2019
 
OGŁOSZENIE

 
Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) i § 6 ust. 3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomościami przeznaczonej do dzierżawy we wsi Osobnica - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności