Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Osobnica

Dodano: 09.01.2018
A A A
GPI.6840.11.2016                                                                    Jasło, dnia 4 styczeń 2018 r.

                                                     
                                          
                                                O  G  Ł O S Z E N I E
 
       Urząd Gminy Jasło zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147. ze zm.), Uchwały NR LV/331/2017 r Rady Gmin y Jasło. z dnia 16 listopada  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Osobnica.

 
 
pobierz treść


 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności