Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Chrząstówka

Dodano: 29.09.2017
A A A
GPI.6840.4.2017                                                                                 Jasło, dnia 2017-09-29
                                                       
                                                      O G Ł O S Z E N I E    

 
Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ), art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tj. Dz.U. z 2016 r. poz.2052 ze zm. / Uchwały Nr LII/308/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Chrząstówka stanowiącej własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży  we wsi Chrząstówka.
 
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności